ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ MedicalResearchMethodologyMSc

 

Το πρώτο μεταπτυχιακό που φιλοξενεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο ‘’Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ’’ στους χώρους του είναι το Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό με τίτλο  “Medical Research Methodology” MSc

 

Το μεταπτυχιακό αυτό θα γίνει στις αίθουσες ΚΕΡΚΥΡΑ και ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ του Κέντρου, υπεύθυνη δε γι’ αυτό είναι η Καθηγήτρια της Φυσιολογίας κα. Μ. Αλμπάνη.

 

Συνεργάτες στη διοργάνωση είναι οι καθηγητές: κκ. Α. Γαρύφαλλος, Α. Τσάπας, Δ. Γουλής, AB. Haidich.

 

Είναι εξαιρετική χαρά μας και τιμή για το Κέντρο ότι συνεργαζόμαστε στη διοργάνωση αυτού του μεταπτυχιακού και θεωρούμε ότι η συνεργασία μας θα είναι παραγωγική, επωφελής για τις δύο πλευρές και θα συνεχιστεί με επαυξημένους ρυθμούς στο μέλλον.