ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Μια άτυπη ομάδα πολιτών (ένωση προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, άρθρο 107 Αστικού Κώδικα), με τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικού Προβλημα­τισμού και Παρέμβασης» (ΕΕΚΠΠ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη  και ειδικότερα το Πολιτιστικό – Εκπαιδευτικό Κέντρο «Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ» (οδός Τζ. Κέννεντυ 115Β, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη), έχοντας τη γνώμη ότι η συνεχιζόμενη από μακρού στη χώρα μας κρίση, που εξαρχής εκδηλώθηκε ως οικονομική, έχει τη γενεσιουργό της βάση σε μια κρίση αξιών, η οποία αναπόδραστα οδήγησε σε κρίση πολιτική και ήδη, φοβούμαστε, παρασύρει τη χώρα στη δίνη μιας ευρύτερης εθνικής κρίσης,  θέλει να ενώσει τον προβληματισμό της, διαμορφώνοντας θέσεις και προτάσεις προς την ελληνική κοινωνία και τους θεσμικούς εκπροσώπους της για τα ζητήματα διακινδύνευσης της εθνικής μας πορείας...

Διαβάστε περισσότερα