Από την επίσκεψη του Ακαδημαϊκού - καθηγητού Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου του Άμστερνταμ και Δ/ντού της Ομώνυμης Κλινικής στο Academic Medical Center του Άμστεραντ Dr. Wilmar Wiersinga και της κας. Wiersinga στο Κέντρο μας