Αρχική

Σε ποιους απευθύνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αντικείμενα του Σεμιναρίου

Κόστος σεμιναρίου

Διάρκεια

      Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι η μετάδοση σημαντικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους που αφορούν την σεξουαλική λειτουργία και την ανθρώπινη αναπαραγωγή.

Είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ παραδεκτό ότι υπάρχει στην κοινωνία μας έλλειμα γνώσεων επάνω σε θέματα που αφορούν την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων. 

Δεν υπάρχει το προς το παρόν αντίστοιχο μάθημα ούτε στην Πρωτοβάθμια, ούτε στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, αντίστοιχο επίσημο μάθημα απουσιάζει από τις ιατρικές σχολές της πατρίδας μας. 

Τις επιπτώσεις από την έλλειψη αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας την συνειδητοποιούμε καθημερινά όλοι μας όταν αντιμετωπίζουμε σεξουαλικά εγκλήματα στην παιδική και εφηβική ηλικία και τις συνέπειες αυτών, ιδιαίτερα στον ψυχικό κόσμο αυτών των παιδιών μετά την ενηλικίωση.

Θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει το μάθημα αυτό να καθιερωθεί στα Γυμνάσια και Λύκεια σαν κύριο βασικό μάθημα για τους μαθητές και να υπάρχουν έμπειροι καθηγητές οι οποίοι θα διδάσκουν όλες τις παραμέτρους της σεξουαλικής δραστηριότητας στους ανήλικους μαθητές. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίζονται από ψυχολόγους με εμπειρία στο αντικείμενο, οι οποίοι θα στηρίζουν παιδιά, ιδιαίτερα όταν αυτά θα ενηλικιωθούν που θα έχουν ανάλογες εμπειρίες από την παιδική και εφηβική τους ζωή. 

Με την εγγραφή και την έναρξη του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους εκπαιδευόμενους τα απαραίτητα επιστημονικά βοηθήματα (βιβλία, σημειώσεις, CD, κλπ.) για την καλύτερη αφομοίωση των εκπαιδευτικών μαθημάτων.

Αριθμός εκπαιδευομένων

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 άτομα τα οποία θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία το σεμινάριο. 

Για την διαδικτυακή παρακολούθηση δεν υφίσταται περιορισμός ατόμων.

Εγγραφές - Πληροφορίες:

Στην γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου,

στο τηλέφωνο 2310309351 Δευτέρα - Παρασκευή 09.30 - 15.00

και στο email: gkra34@otenet.gr

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ''

ΤΖ. Κέννεντυ 115Β, ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310309351,

email: gkra34@otenet.gr

Δευτέρα - Παρασκευή, 09.30-15.00

Facebook: /PolitistikoKentroKrassa