Αρχική

Σε ποιους απευθύνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αντικείμενα του Σεμιναρίου

Κόστος σεμιναρίου

Διάρκεια

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα

από 5 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, μέχρι την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2021.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από 09.00 το πρωί μέχρι και 13.30 το μεσημέρι και από 15.30 - 17.00

Από 13.30-15.30 θα προσφέρεται ήπιο γεύμα στους συμμετέχοντες.

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας προγραμματίζονται επισκέψεις σε συγγενείς χώρους με το αντικείμενο της διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα: 

Οι επισκέψεις αυτές θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή με τους υπεύθυνους του Κέντρου, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν δια ζώσης σε κάθε διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα στα εν λόγω τμήματα.

Αριθμός εκπαιδευομένων

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 άτομα τα οποία θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία το σεμινάριο. 

Για την διαδικτυακή παρακολούθηση δεν υφίσταται περιορισμός ατόμων.

Εγγραφές - Πληροφορίες:

Στην γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου:

στο τηλέφωνο 2310309351 Δευτέρα - Παρασκευή 09.30-15.00

και στο email: gkra34@otenet.gr