Αρχική

Σε ποιους απευθύνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αντικείμενα του Σεμιναρίου

Κόστος σεμιναρίου

Διάρκεια

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

 

  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης με λεπτομέρειες για τα αντικείμενα τα οποία διδάχθηκαν, υπογεγραμμένα από την οργανωτική επιτροπή.

Αριθμός εκπαιδευομένων

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 άτομα τα οποία θα παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία το σεμινάριο. 

Για την διαδικτυακή παρακολούθηση δεν υφίσταται περιορισμός ατόμων.

Εγγραφές - Πληροφορίες:

Στην γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου στο τηλέφωνο 2310-309351 Δευτέρα - Παρασκευή 09.30-15.00

και στο email: gkra34@otenet.gr

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ''

ΤΖ. Κέννεντυ 115Β, ΠΥΛΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310309351,

email: gkra34@otenet.gr

Δευτέρα - Παρασκευή, 09.30-15.00

Facebook: /PolitistikoKentroKrassa